Dortmund Mensa - Alexa Skill

Dortmund Mensa

Özgür Özkan

Essen & Trinken


Or say "Alexa, enable Dortmund Mensa"

Der Speiseplan der Mensa Dortmund.

Dieser Skill sagt dir, welche Menüs es heute in der Mensa der TU Dortmund gibt.


Invocation Name

dortmund mensa

Interaction Examples

Alexa frage dortmund mensa was gibt es in der mensa
Alexa frage dortmund mensa was gibt es heute in der mensa
Alexa frage dortmund mensa was es heute zu essen gibt

Release Date

April 20th 2017